การติดตั้ง Application สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 เป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะประกอบด้วย OBECECONTENTP2 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นประเภท มัลติมีเดีย มีภาพเสียง ประกอบการเคลื่อนไหว และแอปพลิเคชั่น OBECPDFP2 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นประเภทหนังสือ e-Books สำหรับอ่าน ซึ่งมีเนื้อหาบทเรียนสำหรับให้นักเรียนเลือกอ่านด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นเสริมได้แก่ ES File Explorer ซึ่งเป็น แอปพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในไดร์ของแท็บเล็ต ทำหน้าที่คล้ายกับ My Computer

 

1.แตะแอปพลิเคชั่น เครื่องมือการติดตั้ง

2.แตะเมนู ติดตั้ง

3.แตะเมนูหน่วยความจำภายใน

4.จะเห็นข้อมูลทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นข้อมูลแอปพลิเคชั่น ป.2

5.แตะที่แอปพลิเคชั่น โดยเลือกทีละแอปพลิเคชั่น

6.แตะรหัสผ่าน

7.แตะเมนูติดตั้ง

8.เมื่อติดตั้งตั้งเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้น