Sponsored Ads

World Wide Telescope คือ โปรแกรม Microsoft World Wide Telescope (WWT) เป็นโปรแกรมจำลองกล้องโทรทรรศน์ สามารถสำรวจพื้นผิวโลก และจักรวาล ช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในเอกภพมากยิ่งขึ้นด้วยอินเทอเฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรูปต่างๆจากเมนู explore โดยมีโปรแกรมแนะนำดวงดาวพร้อมเสียงบรรยายด้วย Guid-ed Tours หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์จริงด้วยเมนู Telescope หรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุนั้นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

โปรแกรม Windows Live เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟฟิคที่ทันสมัยของไมโครซอฟต์ เมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมนี้เพียงโปรแกรมเดียว ท่านสามารถใช้งานด้านกราฟฟิคได้หลากหลาย เช่น Windows Live Photo Gallery , Windows Live Movie Maker , Windows Live Photo Story , Windows Live Mail , Windows Live Write , Windows Live Mesh ทำความรู้จักกับโปรแกรมต่างๆของ Windows Live ดังนี้

     Kodu Game Lab คือ โปรแกรมที่ช่วยเขียนโปรแกรมมิ่ง ช่วยให้คุณสร้างเกมสามมิติ (3D) ได้เอง แม้จะไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยก็ตาม  Kodu Game Lab มีไอคอนที่คอยควบคุมคาแรคเตอร์ (Character) และอ็อปเจค (Object) ต่างๆ ด้วยการสั่ง ให้คาแรคเตอร์แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้

     Microsoft Math Worksheet Generator คือ โปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator สามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม การแยกตัวประกอบ สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสอง โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไปผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สำหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้อีกด้วย

    Microsoft Math เป็นชุดเครื่องมือในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้การทำงานเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เครื่องมือหลักใน Microsoft Math คือเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ พร้อมความสามารถในการสร้างกราฟสามมิติและสองมิติ สามารถแสดงวิธีแก้สมการและอสมการได้  นอกจากนี้ยัง คำนวณค่ารูปสามเหลี่ยม แปลงหน่วย คำนวณฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ดำเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์และเวกเตอร์ คำนวณค่าทางสถิติเบื้องต้น ดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน และหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์ ลิมิต รวมทั้งผลคูณของอนุกรม ตัวโปรแกรมมีรูปแบบภาษาไทย ทำให้ง่ายขึ้นต่อการใช้งานอีกด้วย

     สำหรับ Microsoft Math Add-in นั้น คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณและสร้างกราฟได้ทั้งสองมิติและสามมิติขึ้นมาในโปรแกรม Microsoft Word  รวมถึงสร้างเครื่องหมาย และรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เครื่องหมายเฉพาะได้อย่างง่าย

Sponsored Links