การนับเวลาแบบสุริยคติ  เป็นการนับเวลาแบบสากล  โดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก

การนับเวลาแบบจันทรคติ  เป็นการนับเวลาแบบไทย  โดยใช้ดวงจันทร์เป็นหลัก  ในการกำหนดข้างขึ้น  ข้างแรม

ปฏิทินบอกอะไรเราบ้าง

1. บอกวันทั้ง 7 วัน  ได้แก่ วันอาทิตย์  วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์

2. บอกวันที่ กับเดือน  และปี พ.ศ.

3. บอกข้างขึ้น และข้างแรม 

4. บอกวันสำคัญต่างๆ

5. ปฏิทินใช้เป็นเครื่องเตือนความจำ และบันทึกกำหนดการนัดหมายต่างๆ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1