ข้อมูลของตนเองที่ควรทราบ ได้แก่  วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ ข้อมูลของครอบครัว

วิธีทราบประวัติครอบครัว 

1. ดูจากภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้

2. สอบถามจากญาติผู้ใหญ่

ประโยชน์ของการทราบประวัติครอบครัว

ทราบถึงประวัติความเป็นมาของครอบครัว  ทำให้เกิดความรัก และความภูมิใจ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1