การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คือ การที่ลักษณะของสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไปจากเดิม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันและในอดีตแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้  ที่อยู่อาศัย น้ำลำคลอง  รวมถึงการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น สมัยก่อนน้ำมาจากน้ำคลอง  เดินทางโดยเกวียน  สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป คือมนุษย์ นั่นเอง เพราะมนุษย์เป็นผูลงมือในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติต่างๆ เช่น การตัดต้นไม้ การสร้างบ้านเรือน การล่าสัตว์ เป็นต้น

 สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1