หนึ่งปีมี  12  เดือน  เดือน ที่ลงท้ายด้วย คม  จะมี  31 วัน  และเดือนที่ลงท้ายด้วย ยน  จะมี 30 วัน   นอกจากนี้ยังมี เดือนกุมภาพันธ์ จะมี 28 หรือ 29  วัน 

เดือนทั้ง 12 เดือน ใน 1 ปี มีดังนี้

1. เดือนมกราคม ( มี 31 วัน )     2. เดือนกุมภาพันธ์  ( มี 28 หรือ 29 วัน )  

3. เดือนมีนาคม  ( มี 31 วัน )      4. เดือนเมษายน   ( มี 30 วัน )  

5. เดือนพฤษภาคม ( มี 31 วัน )   6. เดือนมิถุนายน  ( มี 30 วัน )  

7. เดือนกรกฎาคม  ( มี 31 วัน )    8. เดือนสิงหาคม  ( มี 31 วัน )  

9. เดือนกันยายน ( มี 30 วัน )     10. เดือนตุลาคม  ( มี 31 วัน )  

11. เดือนพฤศจิกายน ( มี 30 วัน )    12. เดือนธันวาคม  ( มี 31 วัน )  

เนื้อหาเรื่อง เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์  มีเนื้อหาการเรียนรู้ ที่สอนให้รู้จักวันในสัปดาห์ ซึ่งในหนึ่ง สัปดาห์ มีทั้งหมดเจ็ดวัน  ได้แก่

1. วันอาทิตย์   สีประจำวัน  คือ  สีแดง

2. วันจันทร์   สีประจำวัน  คือ  สีเหลือง

3. วันอังคาร  สีประจำวัน  คือ  สีชมพู

4. วันพุธ   สีประจำวัน  คือ  สีเขียว

5. วันพฤหัสบดี  สีประจำวัน  คือ  สีส้ม

6. วันศุกร์  สีประจำวัน  คือ  สีฟ้า

7.  วันเสาร์  สีประจำวัน  คือ  สีม่วง

ประชาธิปไตยในครอบครัว เป็นการแก้ปัญหาโดยการรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครอบครัว หากสมาชิกทุกคนในบ้านรู้จักรับฟังความคิดเห็นกัน จะทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข  มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

ประชาธิปไตย คือ การใช้เสียงส่วนมากในการตัดสินในการทำกิจกรมต่างๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับเสียงของคนจำนวนมาก  ทำตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว

1. การแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวโดยตัดสินใจร่วมกัน

2. การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

การทำความดี  คือ การทำอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

การคิดดี  คือ  คิดดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

การพูดดี  คือ  พูดไม่ว่าร้าย  นินทาผู้อื่น และพูดจาไพเราะ

การทำดี  คือ  การมีน้ำใจ  รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

ความดีทำได้ง่ายๆ เช่น ช่วยเหลืองานบ้านของคุณพ่อคุณแม่ เท่าที่เราสามารถทำได้ หรือการเจอกระเป๋าเงินของผู้อื่นหล่นอยู่ เราก็ส่งคืนเจ้าของ  การช่วยเหลือสัตว์เล็กที่ถูกรังแก หรือเห็นว่าสัตว์หล่านั้นกำลังลำบากก็เข้าไปช่วย และการเก็บขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่ ลงถังขยะ  สิ่งเหล่านี้ ล้สนแล้วแต่เป็นความดีที่ทำได้ง่ายๆ

ประโยชน์ของการทำความดี คือ ทำให้เรามีความสุข รู้สึกสบายใจ  ภาคภูมิใจ  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ทำให้สังคมมีความสุข 

การทำความดี ส่งผลให้ผู้รับ และผู้ให้มีความสุข การทำความดีเราสามารถทำได้ทุกวัน  เช่น  การเก็บที่นอนหลังตื่นนอน  การล้างหน้แปรงฟันเอง ช่วยเหลืองานบ้านที่สามารถทำได้  สิ่งต่างๆเหล่านี้ คือการทำความดี ที่สามารถทำได้ทุกวัน  

การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการทำดีอย่างหนึ่ง  เช่น การช่วยเหลือสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ถูกรังแก แต่ควรระวังไม่ให้สัตว์นั้นทำร้าย ควรเรียกผู้ใหญ่มาช่วยเพื่อความปลอดภัย

ประโยชน์ของการทำความดี  เมื่อเราทำความดี เราก็จะได้รับความสุข ความสบายใจ ความภาคภมูิใจ  และได้เป็นคนดีของสังคม  นอกจากนี้ เรายังสามารถชักชวนเพื่อนๆ คนรอบข้างมาร่วมทำความดี สังคมของเราก็จะน่าอยู่ มีความสุขสื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1