วิดีโอสอนการตั้งค่า wi-fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องแท็บเล็ต ป.1  เมนูนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน เพื่อสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หรือทุกโอกาสผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิธีการใช้งานมีดังนี้

1.แตะเลือกเมนูตั้งค่า Wi-Fi

2.แตะเมนูปิด ค้างไว้ แล้วเลื่อนไปทางซ้าย

3.แตะเลือกชื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

4.ใส่รหัสสัญญาณอินเทอร์เน็ต

5.แตะเมนูเชื่อมต่อ

วิดีโอสอนการตั้งค่าเครื่องแท็บเล็ต OTPC ป.1 ซึ่งครูและนักเรียนควรทำความรู้จักการใช้งานขั้นพื้นฐานของเครื่องแท็บเล็ต OTPC โดยเรียนรู้เริ่มต้นที่เมนูการตั้งค่า เพื่อจะได้เรียนรู้การตั้งค่าต่างๆบนเครื่องแท็บเล็ต และได้รู้จักการทำงานของเครื่องแท็บเล็ต

การเข้าสู่เมนูการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าการใช้งานของเครื่องแท็บเล็ต ป.1 มีวิธิการเข้าสู่เมนูการตั้งค่า ดังนี้

1.แตะปลดล็อคหน้าจอแท็บเล็ต แตะค้างไว้เลื่นไปทางขวามมือ

2.แตะเมนูแอปพลิเคชั่นรวม

3.แตะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้าย เพื่อหาเมนูการตั้งค่า 

4.แตะเลือกเมนูการตั้งค่า