การคัดลอกสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต เป็นวิธีการคัดลอกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  สู่เครื่องแท็บเล็ตของนักเรียน โดยระยะเวลาในการคัดลอกสื่อการเรียนรู้นี้จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

 

1.ทำการคัดลอกสื่อการเรียนรู้ไปไว้ที่เครื่องแท็บเล็ต 

 2.สื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ทำหน้าที่แตกต่างกันตามรายละเอียดดังภาพ

 

 

 

 

 3.ลากคลุมสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด แล้วคลิกขวา เลือก Copy หรือ คัดลอก

 4.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ฟ ROCKCHIPS แล้วคลิกขวา บริเวณพื้นที่สีขาว แล้วคลิก Paste หรือ วาง

5.รอจนกว่าจะคัดลอกข้อมูลเสร็จ