แสดงผลไปหน้าจอโปรเจ็กเตอร์ ด้วย Windows + P

   เมื่อต้องการพรีเซนเทชัน (Presentation) นำเสนอผลงานโดยต้องการแสดงผลสู่ภายนอก ไปยังจอขนาดใหญ่เพื่อการชมภาพยนต์   Windows 7 มีระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายขึ้นจากเดิม ด้วยการเลือกฟังก์ชันในการแสดงผลที่ต้องการ โดยกดที่ปุ่ม Windows + P (กดปุ่ม Windows และปุ่ม P พร้อมกัน) ซึ่งเราสามารถ เลือกการแสดงผลตามต้องการดังนี้ 

 1. Computer only คือ แสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น

 2. Duplicate คือ การแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และจอโปรเจ็กเตอร์

 3. Extend คือ การแสดงผลที่จอโปรเจ็กเตอร์ แต่จะไม่แสดงรายละเอียดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีนี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์จะไม่แสดงไอคอนใดๆ)

 4. Project only  คือ การแสดงผลที่จอโปรเจ็กเตอร์อย่างเดียวเท่านั้น

 นอกจากวิธีนี้ เรายังสามารถแสดงผลไปหน้าจอโปรเจ็กเตอร์ได้อีกวิธี คือ

 1. คลิกขวาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และเลือกเมนู Personalize

 

 

2.เลือกเมนู Display

 

4. เลือก Connect to a projector

5.เลือกรูปแบบการแสดงผลตามต้องการ