การจำแนกสัตว์ตามโครงสร้าง  มีดังนี้

1. ขนาด   2. ขา   3. เขา   4. หาง   5. ขน

ขนาดของสัตว์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ช้าง  แรด  วาฬ

2. สัตว์ที่มีขนาดเล็ก  เช่น  ปลา  กระรอก  กระต่าย

3.สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก  เช่น  มด  เห็บ  ยุง

 

การจำแนกสัตว์ตามจำนวนขา

1. สัตว์ที่ไม่มีขา  เช่น   งู ไส้เดือน ปลา

2. สัตว์ที่มี 2 ขา   เช่น  นก  เป็ด  ไก่

3. สัตว์ที่มี 4 ขา   เช่น  ม้า  วัว  เสือ

4. สัตว์ที่มี 6 ขา   เช่น  ผึ้ง  ยุง  ตั๊กแตน

5. สัตว์ที่มี 8 ขา   เช่น  แมงมุม  แมงป่อง  ไร

6. สัตว์ที่มีขาเป็นจำนวนมาก   เช่น  กิ้งกือ   ตะขาบ

สัตว์ที่ไม่มีขา สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยการใช้กล้ามเนื้อตามยาวหดตัว ดึงส่วนท่ายของลำตัวเคลื่อนมาข้างหน้า

การจำแนกสัตว์ด้วยเข

สัตว์ที่มีเขา  เช่น กวาง  ควาย  แพะ

การจำแนกสัตว์ด้วยหาง

สัตว์ที่มีหาง  เช่น  หนู  ม้าน้ำ  แมว

การจำแนกสัตว์ที่มีขน  เช่น  กระต่าย  หมี  สิงโต

การจำแนกสัตว์ที่ไม่มีขน  เช่น   เต่า  กุ้ง  กบ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1