วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์จำแนก และจัดกลุ่ม ให้กับของเล่นและของใช้ ซึ่งวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ ได้แก่วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้ มี ดังนี้

1. สี

2. รูปทรง และรูปร่าง

3. ขนาด

4. น้ำหนัก

5. ลักษณะพื้นผิว

6. ความอ่อนนุ่มและความแข็ง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1