สัตว์แต่ละชนิด ใช้อวัยะในการเคลื่อนที่แตกต่างกัน เช่น สัตว์ที่มีขาจะใช้ขาในการเคลื่อนที่ สัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่  สัตว์ที่มีปีก จะใช้ปีกในการเคลื่อนที่  เป็นต้น

ตัวอย่าง 

สัตว์ที่ไม่มีขา จะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่  เช่น หอยทาก ปลิง ไส้เดือนดิน 

สัตว์มีขา จะใช้ขาในการเคลื่อนที่ เดิน วิ่ง กระโดด เช่น ช้าง  ม้า เสือ สิงโต ใช้ขาเดินหรือวิ่ง   กบ จิ้งโจ้  ใช้ขาในการกระโดด เป็นต้น

สัตว์ปีก  ใช้ปีกช่วยบินในการเคลื่อนที่   เช่น ผีเสื้อ  แมลงปอ  นก  

สัตว์ที่มีครีบ และหาง   ใช้ครีบและหางว่ายน้ำช่วยในการเคลื่อนที่  เช่น  ปลาตะเพียน  ปลาหมอสี  ปลาการ์ตูน  เป็นต้น 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1