ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์ เช่นการให้อาหาร หากเราไม่ดูแลเรื่องการให้อาหารสัตวื อาจจะทำให้สัตว์หิว หรือได้รับสารอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้   สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ดุร่ายไม่ควรเข้าใกล้ เช่น งู เสือ จรเข้  รวมถึง สุนัขจรจัด เพราะสุนัขจรจัด อาจมีโรคพิษสุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส เรย์บี โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน   โรคพิษสุนัขบ้า สังเกตุได้จาก สุนัขจะมีน้ำลายไหล  ตัวสั่นผอม ดุร้าย กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์

การจำแนกสัตว์ตามประโยชน์ 

1. ใช้เป็นอาหาร 

ไก่  ได้ประโยชน์  คือ  เนื้อไก่  ไข่ไก่

หมู  ได้ประโยชน์ คือ เนื้อหมู

ปลา ได้ประโยชน์ คือ เนื้อปลา

2. เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมนุษย์      เช่น  แมว   กระต่าย   สุนัข

3. เลี้ยงไว้ใช้งาน

 - ช้าง  ใช้ลากซุง

 - ควาย  ใช้ไถนา

 - ม้า ใช้เป็นพาหนะ

 - ลิง ใช้เก็บลูกมะพร้าว

การจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย แบ่งได้  3  แบบ 

1. สัตว์บก

2. สัตว์น้ำ

3. สัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบก

สัตว์บก คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก   เช่น  นก วัว  ม้า ช้าง ควาย  ผีเสื้อ  ผึ้ง  หนอน เป็ด  ไก่   ไส้เดือน

สัตว์น้ำ คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ  เช่น  ปลา  ปู  กุ้ง  หอย  ม้าน้ำ  โลมา  หมึก  วาฬ  

สัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบก  เช่น  กบ  เขียด  อึ่งอ่าง  จระเข้  ตะโขง  เต่า  ตะพาบ 

การจัดกลุ่มสัตว์  สามารถจัดกลุ่มง่ายๆ ตามลักษณะของสัตว์และที่อยู่อาศัย ซึ่งลักษณะที่เราสามารถนำมาใช้จัดกลุ่มสัตว์ได้ เช่น  สัตว์ที่มีขา  สัตว์ที่มีปีก  สัตว์ที่มีเขา สัตว์ที่มีครีบและหาง

ช้าง    ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ขนาดใหญ่ มีสี่ขา  มีหาง ขนตามลลำตัวสีเทา  มีจมูกคือ งวง  ใช้สำหรับหายใจ หยิบของเข้าปาก 

ปลานิล   มีรูปร่างคล้ายกับปลาหมอเทศ ต่างกันที่ ปลานิลมีจุดสีขาวสลับกัน  ใช้ครีบและหาง ในการเคลื่อนที่ ปลานิลเป็นสัตว์น้ำจืด  กิน ไรน้ำ  ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง กุ้งฝอย  เป็นอาหาร

ปลานิลสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย 

สัตว์แต่ละชนิด ใช้อวัยะในการเคลื่อนที่แตกต่างกัน เช่น สัตว์ที่มีขาจะใช้ขาในการเคลื่อนที่ สัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่  สัตว์ที่มีปีก จะใช้ปีกในการเคลื่อนที่  เป็นต้น

ตัวอย่าง 

สัตว์ที่ไม่มีขา จะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่  เช่น หอยทาก ปลิง ไส้เดือนดิน 

สัตว์มีขา จะใช้ขาในการเคลื่อนที่ เดิน วิ่ง กระโดด เช่น ช้าง  ม้า เสือ สิงโต ใช้ขาเดินหรือวิ่ง   กบ จิ้งโจ้  ใช้ขาในการกระโดด เป็นต้น

สัตว์ปีก  ใช้ปีกช่วยบินในการเคลื่อนที่   เช่น ผีเสื้อ  แมลงปอ  นก  

สัตว์ที่มีครีบ และหาง   ใช้ครีบและหางว่ายน้ำช่วยในการเคลื่อนที่  เช่น  ปลาตะเพียน  ปลาหมอสี  ปลาการ์ตูน  เป็นต้น สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1