การใช้งานด้านอื่นๆของ Windows 8 หากต้องงการค้นหาแอปพลิเคชั่น ค้นหาไฟล์งาน หรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ทำได้โดยการ กดปุ่ม Windows+C จากนั้นเลือกเมนู Search และพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาบนแถบค้นหา 

     สำหรับวิธีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วย Windows 8  ให้ผู้ใช้งาน กดปุ่ม Windows+C แล้วเลือกเมนู Setting แล้วคลิกเมนู Power แล้วเลือกค่าการกระทำ เช่น Sleep คือการพักเครื่องทีไม่ไม่ใช่การปิดระบบของเครื่องทั้งหมด Shut down คือการปิดเครื่องหยุดการทำงานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ Restart คือ การเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่อีกครั้ง

     การติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากร้านค้าของ Windows 8  เราจะต้องเลือกแอปพลิเคชั่น  Windows Store ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงจะสามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากร้านค้าของวินโดวส์ได้ ในกรณีที่เราจะทำการ Download สินค้าจาก Windows Store จะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีเพื่อขอใช้บริการต่างๆที่อยูบน Windows Store

      เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเอตร์ที่ติดตั้ง Windows 8 สมารถใช้งานได้โดยการกดปุ่ม Windows และ ปุ่ม C พร้อมกัน จากนั้นเลือกเมนู Settings แล้วเลือก Wireless network   การใช้งาน Internet ให้คลิก Browser ที่ต้องการใช้งาน แล้วเมื่อต้องการเพิ่มหน้าเว็บไซต์ให้คลิกแท็บด้านข้างของ Browser ในการเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตใหม่

การใช้แอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมใน Windows 8  มีวิธีการใช้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Windows+C แล้ว คลิกเมนู Search พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งาน เมื่อเจอแอปพลิเคชั่นที่เราต้องการก็สามารถคลิกเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชั่นนั้นๆได้เลย หากเราต้องการดูแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เราสามารถทำได้โดยการ กดปุ่ม Windows แล้วคลิกขวาตรงพื้นหลังของจอภาพ  จากนั้นให้คลิกเมนู All apps ในกรณีที่ผู้ใช้งาน ต้องการลบแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมให้คลิกขวาที่แอปพลิเคชั่นนั้นๆ  แล้วเลือกเมนู Uninstall เป็นต้น

        กรณีที่ผู้ใช้ เปิดแอปพลิเคชั่นขึ้นมาใช้งานแล้วต้องการปิด วิธีการปิดแอปพลิเคชั่นของ Windows 8 คือ การนำเมาส์ไปวางไว้ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม โดยให้เมาส์มีลักษณะเป็นรูปมือ จากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้ แล้วลากดึงลงมาด้านล่าง แอปพลิเคชั่นจะถูกปิดทันที และจะเข้าสู่หน้าจอปกติที่คุณเปิดไว้

คุณสามารถใช้งานวินโดวส์ 8 ด้วยวิธีลัด โดยสามารถไปที่ แอปพลิเคชั่นต่างๆ หรือ โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ ด้วยวิธีลัด 3 ตัวเลือก ดังนี้

1. การกดที่ปุ่ม ( Windows)ที่แป้นพิมพ์ แล้วเลือกแอปพลิเคชั่นต่างๆที่เราต้องการ 

2.การกดปุ่ม  Windows และปุ่ม C พร้อมกัน (Windows+C) จากนั้นให้เลือกเมนู Start เลือกโปรแกรมแอปพลิเคชี่นที่ต้องการ

3.การกดปุ่ม  Windows และปุ่ม C พร้อมกัน (Windows+C) จากนั้นให้เลือกเมนู Search พิมพ์โปรแกรมที่ต้องการในช่องค้นหา