สร้างไฟล์ .htaccess / Configulation.php และ Chmode ก่อนติดตั้ง

1. เลือกไฟล์ Configulation.php  ทำการ Chomd ให้เป็น 777

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง

1. เข้า Direct Admin เลือกเมนู Upload

ดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.joomlacorner.com เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x 

ขั้นตอนการติดตั้ง joomla 3.x เริ่มแรกจะต้องสำรวจพื้นที่เว็บไซต์จริงที่ติดตั้ง โดยมีหลักการดังนี้

1.ให้เข้า Direct Admin โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ เพื่อเข้าไปดูพื้นที่เว็บไซต์และข้อมูล การเข้าใช้งานที่ทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่หรือ Host ให้เรามา