วิชาภาษาไทย เรื่อง ใบโบกใบบัว รู้จักคำนำเรื่อง

ในบทเรียนนี้ เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ของช้าง ผ่านเพลงช้าง ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า     ช้างมันตัวโตไม่เบา  

จมูกยาว ยาว     เรียกว่า งวง   มีเขี้ยวใต้งวง  เรียกว่า งา      มีหู มีตา หางยาว

งวง  คือ จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมา งา  คือ ฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้ มีสีขาวโค้ง งอ หู คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียง ตา คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู หรือมองสิ่งๆต่างๆรอบตัว หาง คือ ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์ ช้างมี ขา ขา   ขา คือ อวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้า สำหรับพยุงร่างกายและเดิน ข้อสังเกต  ช้างตัวผู้จะมีงา  ช้างตัวเมียไม่มีงา ในบทเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 ใบโบก คือช้างตัวผู้  ใบบัว คือช้างตัวเมีย


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1