การสร้างบทความลงในเว็บไซต์ Joomla 3.x บทความที่สร้างในเว็บไซต์ Joomla 3.x จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบทความที่มีหมวดหมู่ และไม่มีหมวดหมู่ สำหรับบทความที่ไม่มีหมวดหมู่

ได้แก่ บทความ ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับเรา เป็นต้น คราวนี้เรามาดูกันว่าบทความที่มีหมวดหมู่นั้นจะสร้างแบบใด

 

1.คลิกหัวข้อ Articles แล้วคลิก เมนู New 

การสร้างหมวดหมู่บทความ ใน Joomla 3.x

1.คลิกเมนู  Content

2.คลิก Category Manager

ติดตั้งปลั๊กอินโมดูลที่จำเป็นให้ Joomla 3.x โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์  Extention.joomla.org เพื่อดาวน์โหลด extention ที่ต้องการ

ปรับแต่ง Site Name สโลแกนเว็บ SEO และค่าเบื้องต้นเมื่อติดตั้งเว็บไซต์ Joomla 3.x เสร็จแล้ว

1.คลิกที่  system configulation

ขั้นตอนการติดตั้ง joomla 3.x มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้ง จากตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ จากตัวอย่าง เป็นเว็บไซต์ iphoneth.com

 

สร้างฐานข้อมูล MySQL ก่อนติดตั้ง Joomla 3.x

1. ที่หน้าต่าง Direct Admin เลือกหัวข้อ Your Account

2. เลือกเมนู My SQL Management

สร้างไฟล์ .htaccess / Configulation.php และ Chmode ก่อนติดตั้ง

1. เลือกไฟล์ Configulation.php  ทำการ Chomd ให้เป็น 777

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง

1. เข้า Direct Admin เลือกเมนู Upload

ดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.joomlacorner.com เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x 

ขั้นตอนการติดตั้ง joomla 3.x เริ่มแรกจะต้องสำรวจพื้นที่เว็บไซต์จริงที่ติดตั้ง โดยมีหลักการดังนี้

1.ให้เข้า Direct Admin โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ เพื่อเข้าไปดูพื้นที่เว็บไซต์และข้อมูล การเข้าใช้งานที่ทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่หรือ Host ให้เรามา