การสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation ในรูปแบบวิดีโอ จะมีหลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้  สำหรับบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างงานนำเสนอแบบวิดีโอด้วย Camtasia Studio 7 

โดยการนำรูปภาพมาต่อกัน ในรูปแบบ Slide Show แล้วบันทึกออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม  Camtasia Studio 7 

2. ปิดปุ่ม Close ที่หน้าจอตอบรับการเข้าสู่โปรแกรม

3. คลิก Import media เลือกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

 

4. ลากภาพมาวางในช่องของ Video

5. ตั้งค่าขนาดจอแสดงผล

6. ตั้งค่าเวลาการแสดงผลของแต่ละภาพ โดยการคลิกขวา เลือก Image duration...

7. ที่เมนู Transitions ตั้งค่ารูปแบบการเปลี่ยนภาพ จากตัวอย่างเลือกแบบ Fade (ภาพเดิมค่อยๆลางหายไปแล้วขึ้นภาพใหม่)

8. ให้ลากรูปแบบ Fade มาวางระหว่างภาพแต่ละภาพ

9. การใส่เสียงเพลงบรรเลง คลิกที่ Import media เลือกไฟลืเสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

10. ลากไฟล์เสียงลงมาวางในช่อง Audio

11. บันทึกไฟล์เป็นวิดีโอ ไปที่เมนู Produce and share

12. เลือก Custom production settings

13.คลิก Next

14. เลือก AVI - Audio Video Interleave video file

15.ทำเครื่องหมายถูกหน้า  Encode audio

16. คลิก Next 

17. ตั้งชื่อไฟล์  และที่จัดเก็บของไฟล์

18. คลิกปุ่ม Finish