ในแต่ละชุมชนจะมีสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   เป็นตลาดที่พายเรือ ขายของ  ซึ่งเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน ตัวอย่างวัฒนธรรมในชุมชนและเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว

ภาคเหนือ ได้แก่   รถม้าโบราณ จ.ลำปาง  การผลิตชามตราไก่  จ.ลำปาง  พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคใต้   ย่านตึกเก่า จังหวัดภูเก็ต   สถานีรถไฟที่เก่าแก่ของหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาคตะวันตก  ทางรถไฟสายมรณะ  จังหวัดกาญจนบุรี  การปั้นโอ่ง จังหวัดราชบุรี 

ภาคตะวันออก  แหล่งผลไม้ จังหวัดจันทบุรี   ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี 

ภาคกลาง  ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน  ย่านเยาวราช กรุงเทพฯ   พิธีโยนบัว วัดบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และถือเป็นความภูมิใจที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีคุณค่าอย่างมากอีกด้วย

การบวก คือ การนับรวมจำนวนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป  การนับสิ่งของรวมกันสามารถทำได้โดยใช้วิธี นับต่อ โดยนับสิ่งของที่มีมากกว่า แล้วนับต่อ เช่น  3 + 2  = 5  วิธีการจะนับ คือ  นับ 3 แล้วต่ออีก 2 จำนวน  คือ 4 และ 5  

คำที่ควรรู้จัก  ในเรื่อง เพื่อนกัน (รู้จักคำนำเรื่อง)  มีดังนี้

1. ไก่  หมายถึง  ชื่อสัตว์ปีจำพวกนก บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน

2. ลูกช้าง หมายถึง ช้างที่ยังเล็กอยู่

3. ชู  หมายถึง  ยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิม

4. จ้อง  หมายถึง  เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

5. ร้อง  หมายถึง  เปล่งเสียงดัง

6. เรียก  หมายถึง  เปล่งเสียงเพื่อให้มาหรือให้ไป

7. เพื่อน หมายถึง  ผู้ชอบพอรักใคร่  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

8. เด็ก  หมายถึง  คนที่มีอายุยังน้อย  

ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์  เป็นเหตุการณ์ที่เราพบเจอเกี่ยวกับสัตว์ เช่น เจอสัตว์ถูกทิ้ง  ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ  หรือเจอสัตว์ที่กำลังจะเข้ามาทำร้าย  

การเจอสุนัขวิ่งไล่เราไม่ควรวิ่งหนี เพราะสุนัขจะวิ่งไล่ตาม ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป บางคนเจอประสบการณ์ที่ดี บางคนเจอประสบการณ์ที่น่ากลัว

เราควรมีเมตตาต่อสัตว์ หากพบเจอสัตว์ดุร้ายไม่ควรเข้าใกล้ ไม่ยุ่งกับสัตว์ตัวนั้น เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากสัตว์ที่ดุร้าย และน่ากลัว

ในแต่ละชุมชมจะมี วัด  ตลาด  พิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือบางชุมชนจะมี มัสยิด  โบสถ์คริสต์   เป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ที่น่าภาคภูมิใจ

เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สะท้อนความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นลักษณะเแพาะที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่น  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ 

หลักการเรียนงลำดับจำนวน มี 2 แบบ คือเรียงลำดับจำนวนจาก น้อยไปหามาก และ การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก ได้แก่  0  1  2  3  4  5   6  7  8  9

การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย ได้แก่  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

การอ่านแจกลูก  การสะกดคำ  สระอู  ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาแจกลูก สะกดคำ สระอู   โดยมีคำดังนี้

กู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

จู  สะกดว่า  จอ - อู  อ่านว่า จู

ดู  สะกดว่า  ดอ - อู  อ่านว่า ดู

ตู  สะกดว่า  ตอ - อู  อ่านว่า ตู

บู  สะกดว่า  บอ - อู  อ่านว่า บู

ปู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

อู  สะกดว่า  ออ - อู  อ่านว่า อู

ความหมายของคำ

ดู  หมายถึง  ใช้สายตามองเพื่อให้เห็น

ปู หมายถึง  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง มีขา 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม

จำนวน 0 - 9 เป็นจำนวนตัวเลขพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้จัก โดยมีจำนวนนับได้แก่ 1 - 9 สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและการอ่านได้ดังนี้

1 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๑  อ่านว่า  หนึ่ง

2 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๒  อ่านว่า  สอง

3 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๓  อ่านว่า  สาม

4 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๔  อ่านว่า  สี่

5 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๕  อ่านว่า  ห้า

การดูแลเกี่ยวกับสัตว์ คือการเลี้ยงดูสัตว์ให้มีสุขภาพดี เพื่ออายุที่ยืนยาว

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่

1. การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาความสะอาดให้สัตว์เลี้ยง ต้องดูแลรักษาบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ รักษาความสะอาดร่างกายของสัตว์  เพื่อไม่ให้สัตว์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติควรนำไปตรวจกับสัตวแพทย์

2. การให้อาหารที่เหมาะสมและพอเพียง  จะทำให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรง

3. การให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ เพราะเราจะเกิดความรักความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ทำให้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอะไร ต้องการอะไร เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คือ การที่ลักษณะของสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไปจากเดิม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันและในอดีตแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้  ที่อยู่อาศัย น้ำลำคลอง  รวมถึงการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น สมัยก่อนน้ำมาจากน้ำคลอง  เดินทางโดยเกวียน  สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป คือมนุษย์ นั่นเอง เพราะมนุษย์เป็นผูลงมือในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติต่างๆ เช่น การตัดต้นไม้ การสร้างบ้านเรือน การล่าสัตว์ เป็นต้น

เรื่อง เพื่อนภูผา

ภูผา ดูแล ใบโบก   ภูผา ดูแล ใบบัว    ภูผา มีเพื่อน ข้างตัว   ชื่อใบบัว  ชื่อใบโบก

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

นอกจากคนกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้แล้ว คนกับสัตว์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ด้วย เหมือนอย่างภูผาที่มีช้างใบโบก ใบบัวเป็นเพื่อน

ความหมายของคำศัพท์

ดูแล   หมายถึง   เอาใจใส่  ปกปักรักษา  ปกครอง 

มี       หมายถึง   ถือเป็นเจ้าของ  อยู่ในครอบครอง

เพื่อน  หมายถึง   ผู้ชอบพอรักใคร่กัน  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

ข้าง    หมายถึง   ใกล้   เช่น ใบโบกใบบัวอยู่ข้างภูผา

ชื่อ     หมายถึง   คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่