สร้าง Aplication Animal Sound เป็นการสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีลักษณะเมื่อเข้าสู้หน้าโปรแกรม แล้วแตะปุ่มจะได้ยินเสียงของสัตว์ที่แสดงอยู่หน้าจอ ซึ่งการสร้างแอปพลิเคชั่นนี้

ค่อนข้างมีความละเอียด เพราะต้องมีการเชื่อมโยงไปหน้าถัดไปด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Projects เลือก Start new project

2. ตั้งชื่อ Project แล้วคลิก OK

3. คลิกเมนู Lable ที่ Palette แล้วลากไปวางที่ Viewer เพื่อพิมพ์ข้อความ

4. ตั้งค่าขนาดข้อความ สีของข้อความ และการจัดวางข้อความที่ Properties

5. เลือกเมนู Image แล้วลากมาวางที่ Viewer

6. ที่ Properties เลือก Upload File เข้ามา

 

7. เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK

8. ปรับขนาดภาพให้ได้ประมาณ 325 pixels แล้วคลิกปุ่ม OK

9. คลิกปุ่ม Button ลากมาวางที่ Viewer เพื่อสร้างเป็นปุ่ม Next

10. คลิกเมนู Add Screen เพื่อสร้างหน้าถัดไปของแอปพลิเคชั่น

11. ตั้งชื่อหน้าถัดไป แล้วคลิกโอเค

12. ลากเมนู Label มาวางที่ Viewer แล้วพิมพ์ข้อความ

13. คลิกเมนู Layout แล้วเลือกเมนู Vertical Arrangement ลากมาวางไว้ที่ Viewer

14. เลือกเมนู Image ลากมาวางเข้าไปใน Vertical Arrangement

15. อัพโหลดไฟล์ภาพที่ต้องการเข้ามา และปรับขนาดภาพตามความเหมาะสม

16. ลากเมนู Label มาวางไว้ใน Vertical Arrangement

17. พิมพ์ข้อความให้รูปภาพ

18. คลิกเลือกเมนู Button ลากมาวางที่ Vertical Arrangement

19. เปลี่ยนปุ่มให้เป็นรูปภาพ (เป็นรูปภาพลำโพง)

20. คลิกเมนู Media

21. คลิกเมนู Sound แล้วลากมาวางที่ Viewer

22. Upload ไฟล์เสียงเข้ามา

23. คลิกเลือก Layout แล้วเลือก Horizontal Arrangement มาวางไว้ที่ Viewer

24. คลิกเลือกเมนู Button ลากมาวางที่ Horizontal Arrangement เพื่อสร้างปุ่มภัดไปยังหน้าอื่นๆ ในแอปฟลิเคชั่นนี้

25. การสร้างหน้าอื่นๆ ให้สร้างในลักษณะเดียวกัน แบบนี้