สร้างแอปพลิเคชั่น Talk To Me บนระบบปฏิบัติการ Android ด้วย MIT App Inventor 2 

1. คลิก New Project

2. ตั้งชื่อ Project

3. คลิก Button ลากมาวางไว้ที่หน้าจอ Screen

4. ปรับแต่ง Button ที่ Properties

5. คลิก Media แล้วเลือกText To Speech แล้วลากไปวางที่หน้าจอ Screen

6. คลิก TextBox แล้วลากไปวางที่หน้าจอ Screen

7. ปรับแต่ง TextBox ที่ Properties เลือก Fill parent แล้วคลิก OK

8. แสดงหน้าจอที่ปรับแต่งเสร็จแล้ว

9. คลิก Blocks เพื่อสร้างคำสั่ง

10. คลิก Button1 แล้วเลือก When Button1 . Click do เพื่อสร้างคำสั่ง

11. เลือกคำสั่ง Call TextToSpeech1.Speak message

12. นำคำสั่งมาวางต่อกัน

13. คลิก TextBox1

14. เลือกคำสั่ง TextBox1.Text แล้วนำคำสั่งมาวางต่อกัน

15. นำคำสั่งมาวางต่อกัน

16. ทดสอบโปรแกรม โดยคลิกที่ Connect คลิก Emulator (เสียบ UBS กับแท็บเล็ตเชื่อมต่อที่คอมพิวเตอร์ด้วย)

17. รอการเชื่อมต่อ

18. แสดงการเชื่อมต่อ Android

19. แสดงหน้าจอของ Application Talk To Me