ปัจจุบันมีการสืบค้นข้อมูลที่ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลมีดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Internet  Explorer

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงในช่อง  Address Bar  เช่น  www.google.com

3. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบค้น ในช่องการค้นหา  เช่น ประวัติวันวิสาขบูชา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

4. คลิกที่ปุ่ม ค้นหา หรือกดปุ่ม Enter

5. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อ

เมื่อเราได้หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการ เราสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยการ คลิกบันทึก URL ที่ต้องการ  มีดังนี้

1. คลิก รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกมุมบนซ้ายของจอ

2. คลิกที่ Add to favorites

3. ตั้งชื่อหน้าเว็บเพจที่ต้องการ คลิก Add

 

ประโยชน์การบันทึกหน้าเว็บเพจ

1. ช่วยให้สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลครั้งต่อไป

2. ช่วยให้ประหยัดเวลาไม่เสียเวลาค้นหาข้อมูลใหม่

วิธีการบันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์

1. นำเมาส์ไปวางบนรูปภาพที่ต้องการบันทึก

2. คลิกเมาส์ขวาหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำสั่ง Save Picture As

3. ในส่วน Save in ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพ

4. ในส่วน File name  ให้น้องๆพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการบันทึก

5. ในส่วน  Save as type ให้เลือกว่าจะเก็บรูปภาพเป็นแบบใด

6. เมื่อทำทั้ง  5 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายให้ กดปุ่ม  Save เป็นอันเสร็จสิ้น

เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมที่ใช้ในการสืบค้นในประเทศไทย  ทั้งค้นหาข้อมูล และบันทึกรูปภาพ ได้แก่

1. Google.com

2. Sanook.com

3. Yahoo.com

4. Msn.com

5. www.bing.com เป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพราะเป็นเว็บค้นหาที่คัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากการค้นหา ทำให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นิยมให้บุตร และนักเรียน ใช้เว็บไซต์  www.bing.com  ในการค้นหาข้อมูล 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3