สาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์

1. ความร้อน  เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการแฮงก์ คือ ไม่ตอบสนองการสั่งงาน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง

2. ฝุ่นละอองเกาะติดหรืออุดตัน ทำให้ใช้งานไม่ได้

3. สนามแม่เหล็ก อาจมีผลทำให้ข้อมูลสูญหายหรืออาจทำให้จอ CRT มีสีเพี้ยน

4. โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถทำลายโปรแกรมควบคุมเครื่อง หรือทำลายข้อมูล

5. น้ำและความชื้น ทำให้แผงวงจรชำรุด

 สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3