การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์  จะช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้ ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์มีดังนี้

1. ไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ที่มีอุณหภูมิสูง

2. ไม่ควรทำความสะอาด ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน

3. ไม่ควร รับประทานอาหาร น้ำ ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์

4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็น

5. ไม่ควรเปิด - ปิด คอมพิวเตอร์บ่อยๆ

6. ไม่ควรดึง หรือ กระชากสายไฟ

ประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์

2. เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองในการซื้ออุปกรณ์ใหม่

3. เพื่อรักษาป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้สูญหาย

4. เพื่อป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด

 

เคล็ดลับการดูแลคอมพิวเตอร์

- ไม่ควรทำความสะอาด ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย เช่นไฟรั่ว หรือ ไฟดูด

- สแกนโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นประจำ จะช่วยยืดอายุการใช้งาน เพราะการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้

- ควรตั้งคอมพิวเตอร์ ในสถานที่อาศเย็น หรือ อากาศถ่ายเทสะดวก เพราะอุณหภูมิที่ร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดความเสียหายของคอมพิวเตอร์

 สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3