1. ปฏิทิน Calendar มีความสามารถในการช่วยบันทึกความจำ สามารถสร้างตารางนัดหมายและแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงกำหนดการตามตารางนัดหมายได้ ปฏิทิน จากกูเกิ้ลนี้ ยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือนบันทึกช่วยจำในวันต่างๆที่เราได้ระบุไว้

 

ซึ่งใน ปฏิทิน Calendar ของกูเกิ้ล มีมุมมองให้ผู้ใช้งาน แบบ , วัน , สัปดาห์  ,  เดือน ,  4 วัน  ,  แผนงาน  จากภาพเป็นการแสดงมุมมองแบบแผนงานซึ่งผู้ใช้งานจะได้เห็นมุมมองเหตุการณ์ต่างๆของแต่ละวัน ในแต่ละเดือน

 

    2. บันทึกช่วยจำ  Google Keep  มีการทำงานคล้ายกับ  ปฏิทิน Calendar จากกูเกิ้ล คือสามารถแจ้งเตือนบันทึกช่วยจำได้ ตามวันเวลาที่ระบุ   แต่ บันทึกช่วยจำ   Google Keep สามารถเก็บบันทึกข้อความรายละเอียดได้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะคล้ายไดอารี่ คือ เก็บบันทึกเรื่องราวที่มีรายละเอียดจำนวนมากได้ และสามารถระบุวันเวลาให้แจ้งเตือนได้