1. การสร้างเว็บบล็อก (Blog) เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับเว็บไซต์ ซึ่งการสร้างบล็อก สามารถแทรกรูปภาพ วิดีโอ เพลง ได้ตามต้องการ หารเรามีบัญชี Gmail เราสามารถเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบบล็อก  ผู้เขียนบล็อก มักจะเรียกว่า "บล็อกเกอร์" Blogger  ขั้นตอนการสร้าง"บล็อกเกอร์" Blogger   มีดังนี้

1.เข้าสู่บัญชี Gmail

2.คลิกหักข้อ Gmail

3.เลือกเมนูอื่นๆ แล้วเลือกหัวข้อ Blogger

4.คลิกหัวข้อบล็อกใหม่

5.พิมพ์ชื่อบล็อก

6.ตั้งชื่อบล็อกซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ของบล็อก เช่น   vdolearning.blogspot.com

7.เลือกรูปแบบของบล็อก  และคลิกตกลง

8.คลิกบล็อกที่สร้าง แล้วเลือก บทความใหม่

9.ตั้งชื่อบทความ

10.นำข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ พิมพ์ลงในหน้าต่างบทความ แทรกภาพหรือวิดีโอตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มเผยแพร่ แล้วดูบล็อกที่สร้าง

 

2. การสร้างฟอร์ม  Form

   การสร้างฟอร์มเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจ หรือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เช่นเมื่อเราสร้างเว็บไซต์ แล้วต้องการสำรวจความพึงพอใจ หรือต้องการสร้างแบบสอบถาม โดยต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ จากความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผู้ใช้งาน เราก็สามารถทราบได้จากการสร้างฟอร์มแล้วดูผลลัพธ์ ที่ข้อมูลสรุปการตอบกลับ โดยข้อมูลดังกล่าวจะสรุปเป็นจำนวนความนิยมมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด และสามารถคิดข้อมูลการสรุปเป็นเปอร์เซ็นได้ด้วย

1. พิมพ์ชื่อ ฟอร์ม ที่เราต้องการสร้าง 

2. สร้างแบบสำรวจ จากตัวอย่าง ใช้ประเภทคำถามแบบ หลายตัวเลือก  จากนั้นให้เลือก แสดงลิงค์เพื่อส่งการตอบกลับ เพื่อเราจะได้ทราบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

3. แชร์ไปยังกลุ่มเพื่อน จากตัวอย่างเป็นการแชร์ผ่าน Facebook

4. คลิกดูการตอบกลับ 

5. สามารถดูข้อมูลสรุปการตอบกลับ เป็นเปอร์เซ็นได้ดังภาพ