เราสามารถนำภาพถ่ายต่างๆมาสร้าง Slide Show ให้เเป็นวิดีโอในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้โปรแกรม ProShow Gold ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำภาพถ่ายต่างๆมาสร้าง Slide Show ให้เเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงเพลงประกอบ และ มี Effects ที่สวยงาม โปรแกรมนี้ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ขั้นตอนของการใช้โปรแกรม มีดังนี้

Step 1 : Photos and Video

1. เมื่อดังเบิ้ลคลิกเข้าสู่โปรแกรม จะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกสร้าง Slide Show ให้เราเลือกรูปแบบ Wizard แล้วคลิกปุ่ม Create

2. คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มภาพถ่าย

3. เมื่อเลือกภาพถ่ายเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Open

4. คลิกปุ่ม Next

Step 2 : Music

5. คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มไฟล์เสียงให้วิดีโอ

6. เลือกเสียงที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Open

7. จะแสดงรายการเพลงที่เราเลือก ให้กดปุ่ม Next

Step 3 : Theme

8. เลือก Effects ที่เราต้องการ แล้วกดปุ่ม Next

Step 4 : Final Details

9. ตั้งชื่อไฟล์วิดีโอที่เราจะสร้าง แล้วกดปุ่ม Next

10. รอไฟล์ภาพและเสียงโหลด จากนั้นโปรแกรมจะแสดงวิดีโอตัวอย่างให้เราเห็น ให้เรากดปุ่ม Next

11. กดปุ่ม Done เพื่อทำการเสร็จสิ้น

12. กดปุ่ม Create Output เพื่อสร้างภาพ Slide Show ในรูปแบบต่างๆที่ต้องการ

13. จากตัวอย่าง เลือกการสร้าง Slide Show แบบ Video File

14. ตั้งค่าวิดีโอตามต้องการ แล้วกดปุ่ม Create เพื่อสร้างวิดีโอ

15. ตั้งชื่อวิดีโอ แล้วกดปุ่ม Save