แจก ปฏิทินแพลนเนอร์ 2562 ขนาด A4 ไว้จดบันทึกทั้งปี


แจกฟรี ปฏิทินแพลนเนอร์ 2562 ขนาด A4 ปรินต์ลงกระดาษไว้ใช้งานได้เลย ไม่ต้องซื้อให้เสียเงิน ดาวน์โหลดฟรี ไว้สำหรับจดบันทึกได้ทั้งปี  พร้อมแสดงวันหยุด วันพระ  ละเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562

หากท่านกำลังค้นหาปฏิทินแบบวางแผนไว้ไว้สำหรับจดบันทึกนัดหมายทั้งปี เราขอแนะนำ ปฏิทินแพลนเนอร์ 2562 ขนาด A4 ดาวน์โหลดแล้วนำไปปริ๊นต์เพื่อไว้ใช้งานได้ทันที

วิธีดาวน์โหลด ปฏิทินแพลนเนอร์ 2562

ให้คลิกขวาที่ปฏิทิน แล้วคลิกคำสั่งบันทึกภาพลงเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปปริ๊นต์ลงกระดาษต่อไป

รายละเอียดปฏิทินทั้งหมด

ปฏิทินทั้งหมดมี 14 แผ่น ไว้สำหรับปริ๊นต์ลงกระดาษขนาด A4 เรียงตามลำดับดังนี้

ปกปฏิทินแพลนเนอร์ 2562

ปฏิทินรวมทั้งปี รวมทุกเดือนในหน้าเดียว พร้อมวันหยุด วันพระ

 

 

การแก้ไขปฏิทินให้ตรงความต้องการ

ปฏิทินจะเป็นไฟล์ภาพแบบ jpg หากต้องการแก้ไข ใส่ภาพ พิมพ์ข้อความเพิ่มลงไป ท่านสามารถเปิดไฟล์เพื่อแก้ไขได้ไม่ยากด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Paint, PhotoScape, Photoshop ฯลฯ

ขอให้สนุกกับการใช้งาน เพื่อวางแผนงาน ทั้งส่วนตัวหรืองานประจำ และขอให้ทุกงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง รุ่งโรจน์