การเรียนรู้ตารางธาตุเคมี จากแอพพลิเคชั่น Elements 4D เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการ STEM ศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาทำให้ได้ค้นคว้าและเรียนรู้อย่างอิสระ
แอพพลิเคชั่น Elements 4D เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุเคมี ทำให้ทุกคนสนใจเรียนรู้วิชาเคมีมากขึ้น ความโดดเด่นของแอพพลิเคชั่นตัวนี้ คือการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนรู้ ด้วยการเปิดกล้องส่องภาพที่เป็นธาตุเคมี ทำให้เห็นลักษณะของธาตุเคมี ผู้เรียนจึงเกิดการเรียนรู้ที่เห็นภาพได้ชัดเจน มีความจดจำ เกิดความสนใจ และอยากเรียนรู้วิชาเคมีมากขึ้นอีกด้วย

วิธีการใช้

1. ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Elements 4D

2. ติดตั้ง Elements 4D

3. ดาวน์โหลดกระดาษธาตุเคมี ที่เว็บไซต์ http://elements4d.daqri.com

4. เมื่อได้กระดาษมาแล้วให้ตัดกระดาษตามรูป เพื่อพับให้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเต๋า

5. เปิดแอพพลิเคชั่น Elements 4D

6. คลิก Start 4D

7. ใช้มือถือส่องธาตุเคมี จะเห็นลักษณะของธาตุเคมีต่างๆ