Scratch ป.6 สสวท. เดินตามเส้นเล่นตามสคริปต์  ในบทเรียนนี้มีเนื้อหาที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังจะได้รู้จักบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกม ได้แก่ เกมเก็บหิมะ และการเขียนบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมคิดคำนวณจากตัวเลขที่กรอกเข้าไป รายละเอียดมีดังนี้

1. นักเรียนจะต้องสร้างบล็อกคำสั่ง Count ขึ้นมาก่อน โดยไปคลิกที่คำสั่ง Variables (ตัวแปร) แล้วไปที่ปุ่ม Make a Variables ตั้งชื่อตัวแปรว่า Count แล้วกด OK เราก็จะได้ตัวแปร Count  ดังภาพ

** เราสามารถเปลี่ยนบล็อกคำสั่ง if COUNT เป็น  if COUNT < 1 ก็ได้นะคะ เพราะ ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 คือ เลข 0 ค่ะ **


1. บล็อกคำสั่งที่สร้างเกมเก็บหิมะ มีดังนี้ค่ะ และก่อนที่นักเรียนจะสร้างบล็อกคำสั่ง นักเรียนจะต้องสร้างตัวละครขึ้นมาก่อน ซึ่งเกมนี้มี 2 ตัวละคร ตัวละครแรกคือ แป้นรับเกล็ดหิมะ ซึ่งในภาพมีลักษณะเป็นแป้นสีเขียวนะคะ สร้างเสร็จแล้วก็เขียนบล็อกคำสั่งตามภาพด้านล่างนี้นะคะ ( ซึ่งคำสั่งในแป้นสีเขียวนี้ หลักๆ คือการให้แป้น ขยับไปทางซ้าย หรือ ไปทางขวา เพื่อให้แป้นรับเกล็ดหิมะได้ค่ะ )

2. ตัวละครเกล็ดหิมะ มีบล็อกคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการให้คะแนน


เกมเจ้าจ๋อนักคิด เป็นเกมคิดคำนวณ โดยจะรับค่าตัวเลขที่เราป้อน แล้วนำมา บวก ลบ คูณ หาร ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด

ซึ่งบล็อกคำสั่งประกอบด้วย บวก (+)  ลบ(-)  คูณ(*)  หาร (/)