การนำเสนอข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่นำเสนอนี้เป็นการแสดงวิธีคิดเพื่อให้นักเรียนทราบและเป็นแนวทางในการทำข้อสอบในปีถัดไป ซึ่งรูปแบบวิธีการคิดที่นำเสนอนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ขอขอบคุณการเผยแพร่ข้อสอบจาก สสวท https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3997 ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ข้อดังนี้

 

ข้อสังเกต ของข้อสอบข้อนี้ คือ  นักเรียนจะต้องค่อยๆอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้ ซึ่งข้อนี้ประเด็นดูจาก โจทย์สถานการณ์สุดท้ายที่บอกว่า ต้อม นพ และ แจน นั่งรถไฟคนละขบวน ดังนั้น ตัวละครที่ปรากฏขึ้น ได้แก่ แจน ซึ่งตามสถานการณ์แล้วไม่ได้เอ่ยถึงแจน แต่จากสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดได้บอกว่า แก้วนั่งรถไฟออกก่อนเวลาที่ ปุ๊กและต้อมนั่ง ซึ่งปุ๊กและต้อมนั่งขบวนเดียวกัน และ นพ นั่งขบวนที่ 3 คนเดียว ดังนั้น ก็จะเหลือขบวนที่ 1 และ 2  ซึ่งขบวนที่ออกก่อนคือขบวนที่ 1 ดังนั้นแก้ว อยู่ขบวนที่ 1 ต้อมนพ อยู่ขบวนที่ 2 แจนตัวละครสุดท้ายจึงต้องอยู่ขบวนที่ 1 เพราะ ต้อม นพ แจน นั่งคนละขบวน

------------------------------------------------------------------ 

 

ข้อสังเกต  จากโค้ดที่โจทย์กำหนดให้ (1) ระบุว่าการวาดต้องเริ่มต้นพิกัดไปทางขวามมือ ( คือ 90 องศา ) (2) วาดมุมแบบทวนเข็มนาฬิกา  (3) แล้วลากตรง 60 ก้าว  (4) วาดมุมแบบทวนเข็ม (5) แล้วลากตรง 60 ก้าว ทำตามขั้นตอนนี้จะได้รูป 3 เหลี่ยม 1 รูป จากนั้นทำแบบเดิมซ้ำอีก จนครบ 6 ครั้ง ก็จะได้สามเหลี่ยมดังภาพที่นำเสนอ

** 120 องศา เป็นรูปทรงของสามเหลี่ยม เพราะ นำ 360 องศา หาร 3 (เพราะเป็น 3 เหลี่ยม จะมีค่าเท่ากับ 120 ) ***

------------------------------------------------------------------ 

ข้อสังเกต  สำหรับข้อนี้หลักการเลือกข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ต้องดูจาก URL หรือ แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น จากโจทย์ ต้องการทราบเรื่องหน้ากากอนามัย ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ควรเป็นโรงพยาบาล , หน่วยงานการศึกษา , องค์กรอนามัยโลก เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ไม่ควรนำมาอ้างอิง คือเว็บที่เน้นขายของออนไลน์ เน็ตไอดอล เป็นต้น