พิมพ์เอกสาร พิมพ์ข้อความ จากเสียงที่เราพูด ด้วย Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดร์

4. เลือกเมนู ใหม่ (New)

5. เลือก Google เอกสาร ( Google Doc)

6. เลือกเอกสารเปล่า

7. เลือกเครื่องมือ

8. เลือกเมนูพิมพ์ด้วยเสียง

9. คลิกไมโครโฟนเพื่อพูด

10. คลิก อนุญาต ใช้ไมโครโฟน บนเครื่องคอมพิวเตอร์

11. คลิกไมโครโฟนเพื่อรับเสียงเรา จากนั้นระบบจะทำการแปลงเสียงที่เราพูดเป็นข้อความ