สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.1  เรื่อง การบวกลบระคน  

การบวกลบระคน  คือ  ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย บวก ลบ อยู่ในประโยคเดียวกัน  และมีการใช้วงเล็บ วิธีการหาคำตอบ คือ  เราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วจึงมาทำการบวก ลบ กับจำนวนที่เหลือ

ตัวอย่าง  มีปลาย่าง  6  ตัว  แมวกินไป  3  ตัว  และกินไปอีก 1 ตัว  จะเหลือปลาย่างกี่ตัว

 

ประโยคสัญลักษณ์  คือ  ( 6 - 3 ) - 1 = ?

วิธีการทำ คือ  การหาค่าจากตัวเลขในวงเล็บก่อน นั่น คือ  6 - 3 = 3

จากนั้น นำ 3  ไป ลบ - 1  จะได้  3 - 1 = 2

ดังนั้น  ( 6 - 3 ) - 1 =  2

เหลือปลาย่าง  2  ตัว

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1