สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ใกล้ - ไกล มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้รู้จัก ระยะห่างของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งของใดอยู่ใกล้ และสิ่งของใดอยู่ไกล เป็นต้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1