การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา ตอนที่ 1    

วิธีการแก้โจทย์ปัญหา  ต้องรู้ว่า

1. โจทย์ถามอะไร

2. โจทย์บอกอะไร

 

ตัวอย่าง   พ่อเลี้ยงไก่ 5 ตัว  เลี้ยงเป็ด  4  ตัว  พ่อเลี้ยงไก่และเป็ดรวมทั้งหมดกี่ตัว 

สิ่งที่โจทย์บอก คือ  พ่อเลี้ยงไก่ 5 ตัว  เลี้ยงเป็ด 4 ตัว

สิ่งที่โจทย์ถาม  คือ  พ่อเลี้ยงไก่และเป็ดรวมทั้งหมดกี่ตัว 

ดังนั้นเราต้องนำ  ไก่ และ เป็ดมารวมกัน   หรือมาบวกกัน  จะได้  5 + 4  = 9

คำตอบ คือ  พ่อเลี้ยงไก่ และเป็ด รวมทั้งหมด  9  ตัว


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1