สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ทบทวนการบวกและการลบ

ทบทวนการบวก

1. วิธีการบวกโดยการนับต่อ  เช่น  8 + 4 = ?

คือการนับจาก 8 เพิ่มไปอีก 4 จะได้ 14

 2. การบวกโดยวิธีการบวกให้ครบสิบ  เช่น  9 + 3 = ?

จะได้ว่า  9 + 3 = 10 + 2 = 12

 

3. การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก เช่น 12 + 6 = 10 + 2 + 6 = 18

4. การบวกจำนวนที่มากกว่าสองจำนวน    เช่น 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

หรือ 5 + 5 + 2 + 6 = 10 + 8 = 18

ทบทวนการลบ

1.การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก

เช่น 15 - 4 = ?   15 - 4 = 10 + 5 - 4 = 10 + 1 = 11 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1