สำหรับสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 ที่มีทั้งแบบหนังสืออ่านเรียนหรือ e-Books และสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียจะมีการใช้งานที่ต่างการ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ หนังสืออ่านเรียนหรือ e-Books สามารถใช้งานได้ทันทีตามความต้องการของเรา ผู้ใช้สามารถใช้งานด้วยการ แตะเลือกรายวิชาที่ต้องการอ่าน แล้วเปิดอ่านด้วยแอปพลิเคชั่น Adobe Reader  แต่สำหรับสื่อการเรียนรู้แบบ แบบมัลติมีเดีย หรือ OBEC EDU จะต้องแตะปุ่ม Download ในเรื่องที่ต้องการจะเรียน และ Uninstall เพื่อให้มีพื้นที่หน่วยความจำเหลือเพียงพอ ในการเรียนของเรื่องอื่นๆด้วย เนื้อหาวิชาอื่นๆ

1.แตะแอปพลิเคชั่นของ ป.2 เช่น  OBEC EDU

2.แตะเครื่องมือการตั้งค่า

3.ที่ source file แตะ Browse เพื่อเลือกตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์

4.แตะโฟล์เดอร์  SD CARD

5.แตะโฟล์เดอร์ OBECCONTENTP2  โดยจะต้องเลือกตำแหน่งโฟล์เดอร์เดียวกันกับ  Save to (sdcard/OBECCONTENTP2)

6.แตะปุ่ม OK และแตะ  SAVE

7.แตะเลือกบทเรียน 

8.แตะปุ่ม DOWNLOAD

9.แตะเนื้อหาเพื่อเริ่มเรียน

หมายเหตุ ควรเลือก DOWNLOAD เฉพาะเนื้อหาที่จะเรียนในแต่ละครั้ง เพราะหาก DOWNLOAD ทั้งหมด จะทำให้เนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทำให้เข้าไปเรียนในบทเรียนอื่น ไม่ได้