เพื่อนรัก เพื่อนเล่น  รู้จักคำ  นำเรื่อง บทนี้จะสอนเรื่องความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ถู   หมายถึง เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด

วิ่ง  หมายถึง ก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดิม

พ่น   หมายถึง  ห่อปากเป่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในปากออกมาเป็นฝอย

หัวเราะ  หมายถึง  เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

คู้เข่า    หมายถึง  งอเข่า

อาบน้ำ  หมายถึง  ทำความสะอาดโดยใช้น้ำ

สับปะรด  หมายถึง  ไม้ล้มลุก ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาว ผลมีตาโดยรอบ กินได้รสเปรี้ยวๆ หวานๆ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1