คำศัพท์น่ารู้ในบทเรียน   เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก  รู้จักคำนำเรื่อง

1. ยก   หมายถึง  เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิม

2. ฆ้อง  หมายถึง เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง  ทำด้วยโลหะผสม  มีปุ่มตรงกลางสำหรับตี

3. ม้วน  หมายถึง  หมุนพันเข้าไปให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอก

4. ปรบมือ  หมายถึง  เอาฝ่ามือ 2 ข้าง ตบกันหลายๆครั้งให้เกิดเสียง

5. แปรง  หมายถึง   สิ่งที่ทำด้วยขนสัตว์  ลวด ฯลฯ ใช้ปัด หวี สีฟัน  หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ

6. แต่งตัว  หมายถึง  สวมเสื้อผ้า  เครื่องประดับ  เพื่อตกแต่งให้ร่างกายสวยงาม

7. ระบายสี  หมายถึง  ลงสี  ป้ายสี  แต้มสี

8. ขอบคุณ   หมายถึง  คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ  (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่)

9. นักท่องเที่ยว   หมายถึง   ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ  เพื่อความเพลิดเพลิน

10. พวงมาลัย      หมายถึง  พวงดอกไม้ที่ร้อยด้วยด้าย และเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้ดอกไม้  กลีบดอกไม้  และใบไม้มาร้อยเข้าด้วยกัน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1