เนื้อเรื่อง  อายจัง  อายจัง

ใบโบกใบบัว  แต่งตัวสวยสวย  ภูผาไปด้วย    ร่วมงานหรรษา ใบโบกส่งไม้ ประธานรับมา เพราะได้เวลา  ตีฆ้องนำทาง  พอเสียงเพลงดัง  ช้างต่างจัดแถว ช้างน้อยแน่แน่ว  วิ่งสุดแรงช้าง  

เดินตามกันไป  ใช้งวงจับหาง ชวนกันเหยาะย่าง  ตามจังหวะเพลง  รายการสุดท้าย  ช้างระบายสี ใบโบกเร็วรี่  แสดงความเก่ง  ภูผาส่งแปรง  ใบโบกแสดงเอง มือแปรงละเลง   ภูผาจังงัง

คนดูชอบใจ  ช้างน้อยแสนรู้ ใบบัวโบกหู  อายจัง  อายจัง

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

การที่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง  และความมีระเบียบวินัย


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1