เรื่อง  วันปีใหม่ 

ถึงวันปีใหม่ไทย      ต่างพร้อมใจไปทำบุญ

ขนทรายเข้าวัดหนุน       ชวนกันก่อพระเจดีย์

เพลินใจเล่นสงกรานต์    ล้วนเบิกบานอย่างเต็มที่

คนช้างแสนยินดี        สาดน้ำใส่กันและกัน

รดน้ำพ่อและแม่        พร้อมเพื่อนแท้สองเชือกนั้น 

ขอพรพ่อแม่พลัน      ช้างขอด้วยคำอวยพร

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

 การรักษาประเพณีไทยอันงดงามเอาไว้  เช่น การเข้าวัดทำบุญ  การขนทรายเข้าวัด  การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์   การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

 คำศัพท์ที่น่าสนใจ  เรื่อง ปีใหม่ไทย 

1. ทำบุญ  หมายถึง  ประกอบกรรมดี  มีการเลี้ยงพระ  ตักบาตร

2. สงกรานต์    หมายถึง  เทศกาลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างเก่า

3. หนุน หมายถึง  รองให้สูงขึ้น

4. เจดีย์   หมายถึง  สิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง  มียอดแหลม

5. อวยพร   หมายถึง  คำแสดงความปรารถนาให้ประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคล 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1