คำนำเรื่อง วันสงกรานต์  มีดังนี้

1. หมอบ   หมายถึง  กิริยาที่คู้เข้าลงและยอบตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้น

2. พระสงฆ์  หมายถึง  สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร  ปฏิบัติ ตาม พระธรรมวินัย  ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกำหนดไว้

3. กะพริบ หมายถึง  อาการปิดและเปิดหนังตาโดยเร็ว

 

4. กะละมัง  หมายถึง ภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายอ่าง รูปวงกลมขนาดใหญ่และลึก  กะละมังเป็นอุปกรณ์  เครื่องใช้สารพัดประโยชน์  เช่น  ซักผ้า  เก็บของ  ล้างภาชนะ  ล้างอาหาร 

5. สรงน้ำพระ  หมายถึง  การที่นิมนต์พระพุทธรูปลงจากวัด เพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาพระ แล้วอธิษฐาน  จากนั้นชาวบ้านจะใช้น้ำอบ  น้ำปรุง  หรือน้ำหอมที่เตรียมมารดบนองค์พระพุทธรูป

6. กราบขอพร  หมายถึง การแสดงอาการนอบน้อมถ่อมตน  ด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้น  จากนั้นผู้ใหญ่จะให้พรเป็นคำพูดเพื่อเป้นสิริมงคล 

7. พระเจดีย์ทราย  หมายถึง  ประเพณีหนึ่งในวันสงกรานต์  โดยประเพณีนี้เป็นการขนทรายเข้าวัด  แล้วร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย  เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา

8. ทำบุญเลี้ยงพระ  หมายถึง  พิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธ  โดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้าน  และมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ส่วนใหญ่ชาวพุทธนิยมทำบุญเลี้ยงพระกันในงานมงคล 

9. สาดน้ำวันสงกรานต์  หมายถึง  การละเล่นในวันสงกรานต์  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และจะมีการสาดน้ำสงกรานต์กันในวันที่ 13  14  15  เมษายน ของทุกปี

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1