เรื่อง ใบโบกใบบัว เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะของช้าง ได้แก่ ช้างตัวผู้ ชื่อใบโบก และช้างตัวเมีย ชื่อ ใบบัว โดยมีคำศัพท์ในบทเรียน ดังนี้ 

1. งวง  คือ จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมา 

2. งา  คือ ฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้ มีสีขาวโค้ง งอ ช้างตัวผู้จะมีงา  ช้างตัวเมียไม่มีงา 

3. หู คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียง 

4. ตา คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู หรือมองสิ่งๆต่างๆรอบตัว

5. หาง คือ ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์ 

6. ขา คือ อวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้า สำหรับพยุงร่างกายและเดิน 

 

เพลง ช้าง

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า     ช้างมันตัวโตไม่เบา  

จมูกยาว ยาว     เรียกว่า งวง   มีเขี้ยวใต้งวง  เรียกว่า งา      มีหู มีตา หางยาว


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1