เรื่อง ภูผา

ภูผามีพ่อ ภูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหา   พ่อให้ภูผาดูแลใบโบก พ่อให้ภูผาดูแลใบบัว   

ภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบโบก  ภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว

ใบโบก ใบบัว รักภูผา   พ่อแม่ รักภูผา รักใบโบก รัก ใบบัว   

ภูผา รักพ่อแม่ รักใบโบก รักใบบัว  ใบโบก ใบบัว รักภูผา รักพ่อ รักแม่

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1