เรื่อง เพื่อนภูผา

ภูผา ดูแล ใบโบก   ภูผา ดูแล ใบบัว    ภูผา มีเพื่อน ข้างตัว   ชื่อใบบัว  ชื่อใบโบก

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

นอกจากคนกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้แล้ว คนกับสัตว์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ด้วย เหมือนอย่างภูผาที่มีช้างใบโบก ใบบัวเป็นเพื่อน

ความหมายของคำศัพท์

ดูแล   หมายถึง   เอาใจใส่  ปกปักรักษา  ปกครอง 

มี       หมายถึง   ถือเป็นเจ้าของ  อยู่ในครอบครอง

เพื่อน  หมายถึง   ผู้ชอบพอรักใคร่กัน  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

ข้าง    หมายถึง   ใกล้   เช่น ใบโบกใบบัวอยู่ข้างภูผา

ชื่อ     หมายถึง   คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1