ขั้นตอนการติดตั้ง joomla 3.x มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้ง จากตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ จากตัวอย่าง เป็นเว็บไซต์ iphoneth.com

 

 

2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ จะพบหน้าเว็บของ Joomla เพื่อเริ่มการติดตั้ง

 

Step 1 เมนู Configulation ให้ตั้งค่า ดังนี้

>>  เลือกภาษา ให้เลือกภาษาไทย

 

>> ชื่อเว็บ ใส่ชื่อโดเมนเว็บไซต์

 

>> คำอธิบายเว็บ เปรียบเสมือนสโลแกนเว็บ

>> ใส่อีเมล์ของ Admin ผู้ควบคุมเว็บ

>> ชื่อผู้ดูแลระบบ

>> รหัสผ่านผู้ดูแล และทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  ตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกเมนู ต่อไป

 

Step 2 เมนูการตั้งค่าฐานข้อมูล ให้ใส่รายละเอียดฐานข้อมุลที่เราได้ทำการสร้าง โดยต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง และคลิกเมนูต่อไป

 

Step 3  เมนูภาพรวม จะเป็นการสรุปรวมการตั้งค่าทั้งหมดที่เราได้ตั้งค่าไว้ และจะให้เราเลือกแสดงตัวอย่างหลังจากตั้งค่าเสร็จ โดยผู้ใช้งานควรเลือกตัวอย่างจากทีมงานภาษาอังกฤษ เมื่อคลิกปุ่ม เมื่อคลิกปุ่มติดตั้ง จะปรากฎหน้าจอตอบรับ แล้วให้เราเลือก ลบโฟล์เดอร์ Install

 

 

 

>> หากไม่สามารถลบออกได้ ให้กลับไปลบที่ระบบ Direct Admin โดยเลือกโฟล์เดอร์ Installation แล้วคลิกปุ่ม Delete จากในเมื่อทำการรีเฟสหน้าจออีกครั้ง จะเข้าสู่หน้าต่าง Login ของผู้ดูแลระบบ ให้เราใส่ user name และ password ที่เราได้ทำการติดตั้ง จะปรากฎข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบต้องจัดการ