การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เป็นการเรียนรู้การหาน้ำหนักของสิ่งของต่างๆ โดยการนำสิ่งของที่เป็นหน่วยกลาง มาชั่งน้ำหนัก มีวิธีการคือ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งมาชั่งน้ำหนักที่เครื่องจานชั่ง จากนั้นวางหน่วยกลางที่จานชั่งอีกด้านหนึ่ง จนแขนของเครื่องชั่งอยู่ในระดับเดียวกัน เราก็จะได้การชั่งน้ำหนักโดยการใช้หน่วยกลาง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1