สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนนับ 1-100

          วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-100 มีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับการนับจำนวนตัวเลข ตั้งแต่เลข 1 ถึง เลข 100 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลข การเขียนตัวเลขไทย การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และการเขียนคำอ่าน ของตัวเลข 1 - 100

 

 

 

 

 

 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1