บทเรียนเรื่อง สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม นี้มีเนื้อความรู้เกี่ยวกับ รูปเรขาคณิต เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี รูปสามเหลี่ยมมีลักษณะ สามด้าน และรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะสี่ด้าน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1