สรุปเรื่อง บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ใน สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆสำหรับบทเรียนชั้น ป.1 มีดังนี้

1. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ใกล้ - ไกล 

2. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ซ้ายมือ และ ขวามือ

3. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ข้างหน้า และ ข้างหลัง

4. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ภายใน และ ภานนอก

5. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ข้างใต้ และ ข้างบน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1